Styrelse
Vald vid föreningens årsmöte
 
Ordf. Lena Sobel
070 5567151
Sekr. Anna Breuer
08-7490058
Kassör Annika Kahlin
070 5338702
  Ulf Bilting
018-25 08 08
  Kajsa Björk
0734-301326
  Christian Wesslau
031-47 63 12

Musikalisk ledare:
  Richard Cooke
+44 1227 472420
+44 7958 556055
     
     
E-postlista
Lägg till min adress på listan
för information om musikveckorna
 
Protokoll
årsmöten och föreningsmöten
 
Föreningens adress:
Music Weeks in Sweden
c/o Bilting
Läby-Västerby 205
755 92 Uppsala
 
Plusgiro: 183 48 33-4
 
 
 
Lena S
 
Ulf
     
 
Richard
 
Kajsa
 
 
The Board
Elected at the society's AGM
 
Chair Lena Sobel
+46 70 5567151
Secretary Anna Breuer
+46 8 7490058
Treasurer Annika Kahlin
+46 70 5338702
  Ulf Bilting
+46 18 25 08 08
  Kajsa Björk
+46 734 301326
  Christian Wesslau
+46 31 47 63 12

Musical Director:
  Richard Cooke
+44 1227 472420
+44 7958 556055
 
 
Email list
Please include me
for information about the music weeks
 
Minutes

annual meetings and winter meetings
(in Swedish)

 
The Address of the Society:
Music Weeks in Sweden
c/o Bilting
Läby-Västerby 205
SE-755 92 Uppsala
Sweden
 
PlusGiro account no.: 183 48 33-4
 
Annika
Christian
   
 
Anna B
 

Styrelsen
The Board

Mailinglista

Sidan uppdaterad
2017-08-02


Responsible for the page:
Webmaster